Tot eind augustus worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

In de opnamen die CycloMedia momenteel maakt wordt privacygevoelige informatie, zoals herkenbare personen en/of kentekens van auto’s, onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). CycloMedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG. Voor vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia of door een e-mail te sturen naar privacy@cyclomedia.com.