Dr. M.J. Kater (CGK) hoopt op vrijdag 24 januari (gewijzigde datum) een lezing te houden met als titel: ‘Het medicijn voor een kerk met uitputtingsverschijnselen’. Hierbij gaat het om het medicijn dat door de schrijver van de brief in het Bijbelboek aan de Hebreeën wordt aanreikt. Het is een medicijn voor een kerk die volgens deze brief uitgeput blijkt te zijn. Wat dat medicijn is? Dat komt de spreker graag uitleggen tijdens de lezing!

Het doel van de Leusense Conferentie is Bijbels verantwoorde toerusting te verzorgen. De lezingen worden verzorgd door voorgangers uit de verschillende –reformatorische- kerken. Na afloop kunnen we elkaar nog ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee en doorpraten over de lezing. Iedereen is van harte welkom! Meer info: www.leusenseconferentie.nl