De provincie Overijssel wil de voedingsproducten voor de catering op het provinciehuis in Zwolle zo regionaal en duurzaam mogelijk gaan inkopen. Hiervoor is de provincie op zoek naar regionale producenten en leveranciers. Zij kunnen zich registreren via het inkoopplatform van de provincie.

Regionaler produceren en consumeren

De provincie Overijssel stimuleert vanuit haar Agro&Food programma de ontwikkeling van regionale en lokale afzet van voedsel. Met lokaal voedsel stimuleren we de regionale economie en door verkorting van de keten en een eerlijke prijs kan de boer duurzamer produceren. Met meer voedsel uit de korte keten en door de catering in eigen hand te nemen wil de provincie het goede voorbeeld geven. Dit sluit aan bij het eigen beleid aangaande vitaliteit van mensen en steunen we agrariërs bij de transitie naar duurzame landbouw.

Nieuw inkoopsysteem

Als overheidsorganisatie is de provincie gebonden aan de formele regelgeving rondom aanbestedingen. Om (kleinere) regionale leveranciers de kans te bieden om mee te doen heeft de provincie een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) ontwikkeld. Meer informatie over het inkoopproces en registreren kan via: https://das.etenendrinkenbijoverijssel.nl/inschrijven