Op het kerkplein in Rouveen vindt vrijdag 5 mei 2023 het grootste vrijheidskoor van Nederland plaats. Op deze datum is het officieel 78 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting. ‘Het grootste vrijheidskoor van Nederland’ – een evenement om stil te staan bij de vijf oorlogsjaren (1940-1945) en de gebeurtenissen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en onze vrijheid te vieren.

De organisatie ligt in handen van Stichting 75 jaar Bevrijding Staphorst–Rouveen e.o. Deze stichting heeft gemeente Staphorst benaderd om met een incidentele bijdrage te komen. Het college van burgemeester en wethouders vindt het een waardevol initiatief en neemt het besluit om het evenement te ondersteunen met een bijdrage van € 15.000,-, provincie Overijssel levert ook een financiële bijdrage.

Wethouder Alwin Mussche vertelt hierover: “We zien het als grote meerwaarde dat de stichting zich inzet voor deze gebeurtenis. De vrijheid waar we in leven is niet vanzelfsprekend. Het is van belang dat we nu en in de toekomst met elkaar stilstaan bij grote waarden als vrijheid en democratie. Met het vrijheidskoor geeft de stichting hier op een passende wijze invulling aan in onze gemeente”.