In Rouveen komt een activiteitenzone: Dorpspark Rouveen. Dit dorpspark zou vóór Koningsdag 2025 klaar zijn. Het terrein blijkt echter vaak te nat door de lage ligging. Dat vormt een risico voor de daar te organiseren activiteiten. Ook het beheer van het terrein is daardoor vaak onmogelijk. Het terrein moet daarom eerst opgehoogd worden en dat kost geld. De gemeente heeft nu een manier gevonden om die kosten te beperken. Die manier heeft gevolgen voor de planning: de oplevering van Dorpspark Rouveen wordt nu verwacht vóór Koningsdag 2026. 

In het tweede kwartaal van 2024 is op het terrein een geohydrologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport adviseert het terrein zo’n 20 tot 40 cm op te hogen. Dat zou het terrein droog genoeg maken voor evenementen en activiteiten. Ook kan de buitendienst het terrein zo beter beheren en onderhouden.

Hergebruik grond
Binnen de gemeente Staphorst start in het najaar van 2024 de reconstructie van de Klaas Kloosterweg West (wegvak Dekkersland – Stadsweg). Bij dit project komt een aanzienlijke hoeveelheid grond en zand vrij, nu nog voorbestemd om afgevoerd te worden. Deze wil de gemeente hergebruiken bij het project Dorpspark Rouveen. Wethouder Brinkman: “Dat betekent voor het project reconstructie Klaas Kloosterweg dat we ons een groot deel van de kosten voor het afvoeren van de grond besparen. Tegelijk beperken we de kosten voor het ophogen van het terrein aan de Korte Kerkweg. Ook past dit hergebruik binnen onze visie op een circulaire economie.”

Bestemmingsplan, onderzoek en planning
Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. De vaststelling ervan door de gemeenteraad staat gepland voor het vierde kwartaal van 2024. Op basis van een eerste onderzoek lijken het zand en de grond van de Klaas Kloosterweg geschikt voor de ophoging van het Dorpspark-terrein. Vervolgonderzoek is echter nog nodig. Dit vervolgonderzoek vindt plaats zodra de grond vrijkomt. Door de twee projecten aan elkaar te verbinden verandert de planning voor Dorpspark Rouveen. Naar verwachting is Dorpspark Rouveen vóór Koningsdag 2026 klaar.

Stichting en verenigingen
Stichting Dorpspark Rouveen reageerde positief op de plannen voor het ophogen van het terrein. Ook heeft de stichting begrip voor de nieuwe planning. De stichting informeert de verenigingen die gebruik gaan maken van het Dorpspark, zo is afgesproken met de gemeente. Ondertussen gaat de organisatie van activiteiten gewoon door. Waar nodig en mogelijk ondersteunt de gemeente de stichting bij het zoeken naar andere locaties.