Bijstandsgerechtigden in de gemeente Staphorst mogen jaarlijks een bedrag tot € 1.200,- aan giften ontvangen, zonder dat ze dit hoeven te melden bij de gemeente. Is het bedrag aan giften hoger, dan moet het wel gemeld worden. De Adviesraad Sociaal Domein adviseerde dit in januari aan het college. Wethouder Alwin Mussche: “We vinden het een waardevol advies en hebben ons beleid hierop aangepast.” De gemeente brengt bijstandsgerechtigden met een brief op de hoogte van deze nieuwe beleidsregel.

Vooruitlopend op de landelijke wijziging van de Participatiewet

Vorig jaar november kondigde minister Schouten in een kamerbrief een aantal wijzigingen in de Participatiewet aan. Het vrijlaten van giften tot een bedrag van € 1.200,- is één van deze wijzigingen. Deze wijziging werd mede aangekondigd naar aanleiding van een vrouw die wekelijks van haar moeder een tas met boodschappen ontving en hierdoor haar uitkering deels moest terugbetalen. Meerdere gemeenten anticipeerden al op deze aankondiging van de minister en pasten hun beleid aan, waaronder nu dus ook de gemeente Staphorst.