Samen met omwonenden en een extern verkeersadviesbureau heeft de gemeente gekeken naar de verkeersituatie rondom het toekomstige Dienstencentrum aan de Berkenlaan. Wethouder Herriët Brinkman: “Op basis van de ideeën en voorstellen die omwonenden gaven, willen we als college een aantal extra maatregelen nemen om te zorgen voor een nog betere en veiligere verkeerssituatie.” Voor de maatregelen zijn extra financiën nodig. Het college legt in april hiervoor een voorstel neer bij de gemeenteraad.

Maatregelen verbeteren verkeersveiligheid
Het college wil de verkeerssituatie rondom het Dienstencentrum verbeteren door een drempel aan te brengen in de Berkenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Boslaan. Voor de uniformiteit is het goed om dan ook de drempels op de kruispunten Boslaan/Lindenlaan en Boslaan/Eikenlaan aan te passen. Daarnaast wil het college voor het fietsverkeer slingerhekjes plaatsen aan de noordzijde van het kruispunt op de Boslaan. Dit zorgt ervoor dat fietsers minder hard het kruispunt op kunnen rijden. Ook wil het college diepere haakse parkeervakken aanleggen langs de Berkenlaan. Dit verbetert het zicht op het kruispunt Berkenlaan/Boslaan en de inrit naar de Berkenlaan.

Samen met omwonenden
De voormalige school aan de Berkenlaan maakt straks plaats voor een nieuw gebouw met 23 huurappartementen en op de begane grond een nieuw Dienstencentrum met ruimte voor verschillende maatschappelijke organisaties. Bij het vaststellen van dit plan door de gemeenteraad vorig jaar in oktober gaf het college aan met omwonenden nog naar de verkeerssituatie te willen kijken.