De afgelopen periode gaven bijna 100 inwoners hun mening op het concept plan van de gemeente over de opwek van duurzame energie na 2030. In het concept plan komen drie gebieden naar voren waar het college van B&W mogelijkheden ziet voor het opwekken van duurzame energie. Wethouder Alwin Mussche: “Wij zijn blij met de vele reacties. Dit is iets wat we als gemeenschap moeten oppakken, de mening van inwoners en ondernemers vinden we daarom erg belangrijk. Met deze reacties kunnen we verder.”

Reacties worden verwerkt
De komende periode verwerkt de gemeente de binnengekomen zienswijzen in een zogeheten reactienota. Afhankelijk van de inhoud van de zienswijzen kan het concept plan aangepast worden. Vervolgens wordt dit, al dan niet aangepaste, plan na de zomervakantie aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor die tijd ontvangen de indieners van de zienswijzen een brief met daarin een link naar de reactienota. In deze brief wordt ook aangegeven wanneer de raad over het plan gaat vergaderen.

Hoeveel, hoe en waar
Staphorst heeft met de buurgemeenten afgesproken dat zij tot 2030 120 Gigawattuur aan hernieuwbare energie gaat opwekken. De helft hiervan komt straks uit Windpark Spoorwind en windpark Bovenwind (eind van het jaar gereed), de andere helft wordt opgewekt door zon op daken en twee kleinschalige zonneparkjes. Maar door toename van gebruik elektriciteit ligt er nog een opgave na 2030. Om die reden denkt de gemeente nu al na over de periode na 2030.

Zoekgebieden voor grootschalige opwek na 2030
In het concept plan dat is opgesteld zijn drie gebieden aangewezen waar het college mogelijkheden ziet voor grootschalige energie opwek. Het gaat om Westhuizingerveld, de zuidzijde van het Staphorster Bos en de omgeving die begrenst is door de A28, N377 en het spoor. Alle overige gebieden stelt het college voor om uit te sluiten van nieuwe projecten.