Jongeren tot 35 jaar die een eerste woning zoeken in de gemeente Staphorst mogen vanaf nu tijdelijk in een chalet of woonunit op het erf van familie gaan wonen. Dat erf moet dan wel in de Streek of het buitengebied liggen.

Het idee voor deze regeling kwam van de gemeenteraad. Zij zien in onze gemeente hetzelfde dilemma als in de rest van het land. Waar de bouwkosten en hypotheken stijgen, loopt het aanbod van woningen juist terug. Het woonbehoeftenonderzoek dat de gemeente Staphorst in 2023 heeft gehouden, bevestigt de hoge druk op met name starterswoningen. Wonen is daarom prioriteit van de gemeenteraad én van het college. Die willen dat er in 2030 zo’n duizend huizen meer staan dan nu. Maar ontwikkelen en bouwen kost tijd. Die huizen staan er morgen nog niet.

Om te voorkomen dat jongeren uit onze gemeente vertrekken, mogen ze nu tijdelijk op het erf van familie gaan wonen. Voor de erfeigenaar en de tijdelijke bewoners gelden wel spelregels. Er moet bijvoorbeeld een omgevingsvergunning door de erfeigenaar en de hoofdbewoner aangevraagd worden. Na 5 jaar verloopt die vergunning en moet het chalet weer van het erf. Een bestaande schuur verbouwen kan dus niet. Om in aanmerking te komen moet de tijdelijke bewoner ooit eens minimaal 2 jaar als inwoner ingeschreven hebben gestaan bij de gemeente Staphorst en heeft hij of zij maximaal 6 jaar in een andere gemeente gewoond, bijvoorbeeld voor studie.

Wethouder Lucas Mulder: “Deze regeling geeft de jongeren op korte termijn lucht, maar natuurlijk kijken we ook verder vooruit. In alle kernen werken we aan mogelijkheden voor meer woningen. Dat zijn ook huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor onze jongeren.”