De voorrangssituatie op het kruispunt Mr. J.B. Kanlaan/Leidijk is weer zoals deze was van voor de aanleg van het fietspad langs de Mr. J.B.Kanlaan en Evenboersweg.

Verkeer dat van Punthorst naar Staphorst op de Mr. J.B. Kanlaan en Oosterparallelweg rijdt en vice versa heeft weer voorrang op het kruispunt Mr. J.B. Kanlaan/Leidijk. Dit sluit aan bij huidige voorrangssituatie op het nabij gelegen kruispunt Mr. J.B. Kanlaan/Oosterparallelweg.

Er zijn gele borden geplaatst die de weggebruiker moet attenderen op deze gewijzigde voorrangssituatie. De borden blijven een paar maanden staan.