De financiële resultaten van Staphorst over 2023 waren bijna gelijk aan de begroting. Dat blijkt uit de jaarrekening. De gemeente eindigde met een positief saldo.

Wethouder Lucas Mulder is blij met de cijfers. “Uit de jaarrekening blijkt dat we onze inkomsten en uitgaven voor 2023 goed hebben kunnen plannen,” zegt de wethouder. “En ook dat we grotendeels hebben kunnen uitvoeren wat we van plan waren.”

Hoewel de gemeente Staphorst financieel gezond is, wordt het in de toekomst minder eenvoudig goede financiële resultaten te boeken. Het grootste deel van de inkomsten van gemeenten in Nederland komt namelijk van het rijk. In 2026 stapt de rijksoverheid over op een nieuw financieringssysteem voor gemeenten, waardoor gemeenten fors minder geld krijgen. Dit gaat een flinke impact hebben op de financiële resultaten van gemeenten in Nederland. Zo ook in Staphorst.

Wat heeft de gemeente in 2023 gedaan?
De gemeente Staphorst gaf in 2023 ruim 53 miljoen euro uit. Zo heeft de gemeente stappen gezet voor het bouwen van woningen. Een deel van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid is klaargemaakt voor de bouw van woningen en bijna alle kavels in IJhorst West (Poeleweg) zijn verkocht.

Verder heeft de gemeente een fietspad aangelegd aan de J.J. Gorterlaan. De gemeenteraad heeft besloten welke fietspaden verder onderzocht moeten worden.

De opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne is uitgebreid. En er werden statushouders opgevangen in voormalig hotel Waanders.

Ook op het gebied van verduurzaming heeft de gemeente slagen gemaakt. Zo konden doe-het-zelvers in de tweede helft van het jaar een isolatiesubsidie aanvragen. Daarnaast konden huishoudens advies krijgen over energie besparen en/of het verduurzamen van hun woning.

Online jaarverslag en jaarrekening
In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. Ze zijn online te vinden op staphorst.begrotingsapp.nl. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken tijdens de raadsvergaderingen op dinsdag 11 juni 2024 (opiniërend) en woensdag 26 juni 2024 (besluitvormend).