Eind vorig jaar is besloten dat gesubsidieerde stichtingen en verenigingen een aanvraag kunnen doen voor een energie steunmaatregel. Om ze daarmee tegemoet te komen in de energiekosten. Aanvragen zijn tot nu toe minimaal gedaan en kunnen tot 1 juli aangevraagd worden. Het budgetplafond van de energie steunmaatregel Sociaal domein bedraagt €200.000,-.

Wethouder Alwin Mussche: “Gezien de bijdrage die deze organisaties leveren aan de vitaliteit van onze lokale samenleving, wil de gemeente – binnen de mogelijkheden die er zijn – hen een helpende hand bieden. Deze steunmaatregel is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.” WethouderHerriët Brinkman vult hierop aan: “Met het toekennen van de energie steunmaatregel sociaal domein willen we voorkomen dat de verenigingen en stichtingen de energiekosten door moeten berekenen in de contributies aan hun leden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen kan blijven sporten.”

Aanvraag indienen
De gesubsidieerde stichtingen en verenigingen die mogelijk in aanmerking komen voor deze steunmaatregel hebben op 9 december 2022 een brief ontvangen met daarin de uitgangspunten en het aanvraagformulier. De aanvraag voor de energie steunmaatregel Sociaal Domein moet voor 1 juli 2023 worden ingediend. Dit kan via het formulier dat te vinden is op www.staphorst.nl/energie-steunmaatregel- voor-gesubsidieerde-stichtingen-en-verenigingen.