Heeft u in 2019 jeugdhulp ont­vangen of gebruik gemaakt van een voorziening op basis van de Wmo? Dan heeft u onlangs een brief ontvangen waarin we u uitnodigen deel te ne­men aan een cliëntervaringsonderzoek.

Wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst wilt invullen. Met de resultaten kunnen wij de ondersteuning aan onze inwoners verbeteren. We hebben onderzoeksbureau Ervaringwijzer gevraagd om het onderzoek voor ons uit te voeren. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u con­tact opnemen met Ervaringwijzer via 010 – 307 01 42 of onderzoek@ervaringwijzer.nl. Alvast bedankt voor uw deelname.