Aan de Poeleweg in IJhorst worden maximaal 39 nieuwe woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen. Om de nieuwbouw mogelijk te maken heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Een aantal belanghebbenden is het niet eens met het plan en heeft beroep ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. Naar verwachting doet de Raad van State over ongeveer zes maanden uitspraak.

Wethouder Lucas Mulder: “Ik ben blij met de grote belangstelling voor de nieuwe bouwkavels en rijwoningen in IJhorst. De nu ontstane vertraging is een teleurstelling. De gemeente ziet de behandeling van het beroep met vertrouwen tegemoet. Wij blijven ons inzetten voor de nieuwbouw in IJhorst. De bouw van nieuwe woningen is goed voor de leefbaarheid van het dorp en de doorstroming op de woningmarkt.”

Alle bouwkavels en rijwoningen fase 1 verloot

De nieuwe bouwkavels en rijwoningen worden in twee fases op de markt gebracht. De verkoop van de eerste fase startte op 14 juni 2021. Er was grote belangstelling. Omdat er meer potentiele kopers waren dan bouwkavels, heeft de notaris de kavels toegewezen via een loting. Ook de rijwoningen zijn allemaal onder optie.

Verkoop pas definitief na uitspraak Raad van State

Vanwege het ingestelde beroep, moet helaas worden gewacht de verdere afhandeling van de verkoop van de bouwkavels en rijwoningen. De verkoop wordt voortgezet, nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het beroep tegen het bestemmingsplan. Een koper die door de vertraging niet langer geïnteresseerd is in een bouwkavel of rijwoning, kan van de koop afzien. Dit kan nu, maar ook op een later moment. Een bouwkavel of rijwoning die vrijkomt, wordt aangeboden aan de eerst volgende persoon op de reservelijst.

Verkoop bouwkavels fase 2

Op dit moment kunnen wij helaas niet starten met de verkoop van bouwkavels in de tweede fase. In deze fase worden te zijner tijd nog 5 kavels voor vrijstaande woningen en 6 kavels voor twee-onder-één-kap woningen aangeboden. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, worden de bouw kavels in de tweede fase op de markt gebracht. Hier wordt dan apart over gecommuniceerd.