Het kinderkoor van Cantilena (onder leiding van Cor Ploeg) geeft D.V. zaterdag 9 april om 19.30 een uitvoering. Dit concert is ten bate van de Balkanzending. Er wordt een collecte gehouden die volledig bestemd is voor het werk van deze stichting. Hun doel is het verspreiden van Bijbels en geestelijke lectuur over de gehele Balkan en daarbuiten. Naast het kinderkoor werken The Musix aan deze avond mee. Deze muziekgroep gaat het kinderkoor begeleiden en geeft muzikale intermezzo’s. Een bestuurslid van de Balkanzending heeft deze avond de algehele leiding. Het concert vindt plaats in de Burgwalkerk in Kampen en de toegang is gratis.