Campagne in tijden van corona vergt een beetje meer creativiteit dan in andere jaren. D66-kandidaat Wybren Bakker uit Overijssel (#43) pakt zijn campagne dan ook coronaproof én op typisch Hollandse wijze aan, namelijk op de fiets. In een zevendaagse fietstoer door Overijssel fietst de Diepenvener alle 25 gemeenten van die provincie aan. 

Onderweg heeft Wybren Bakker ontmoetingen met tientallen verschillende mensen en logeert hij in een tentje bij mensen in de tuin. Gesprekken worden gevoerd op gepaste afstand, digitaal of met een raam ertussen. Zijn doel: luisteren, de verbinding zoeken én meer noaberschap naar Den Haag brengen. Vrijdag 5 maart startte Wybren de tweede dag van zijn fietstour vanuit Giethoorn om direct koers te zetten naar Hasselt en uiteindelijk via de gemeente Staphorst de dag te eindigen in Dalfsen. Vanaf Staphorst werd Wybren bij het fietsen bijgestaan door Tweede Kamerlid Salima Belhaj en raadslid Ben Schrijver uit de gemeente Dalfsen.

Verbinding is het centrale thema van Wybrens zijn diskoers fietstour. Vanuit die gedachte gaat hij ook op bezoek bij mensen met een andere politieke kleur: “we moeten kijken naar wat ons bindt. Vanuit de overtuiging die we samen wél delen, kunnen we vervolgens handelen.” Piet la Roi van ChristenUnie Staphorst en projectleider coöperatie Wij Duurzaam Staphorst aanvaarde deze uitgestoken hand daarom van harte: “alleen samen komen we verder als gemeenschap.” Naast de toenadering van beide partijen werd Wybren ook goed bijgepraat over het unieke resultaat van Windpark Staphorst: “Piet maakte mij duidelijk dat lokaal profijt essentieel is bij het realiseren van windparken. Als het voor mensen duidelijk wordt dat zij zich ook lokaal kunnen gaan inzetten voor de energietransitie, willen zij hier best aan meewerken mits zij meeprofiteren en aan het roer blijven staan tijden het proces.” Piet beaamt dit en kijkt ook naar de rol van de staat: “de overheid moet het grote verhaal vertellen waarom duurzame opwek van energie nodig is. Daarbij is het belangrijk dat provincie met de gemeente duidelijke kaders in hun beleid opnemen over zoekgebieden en procesvoorwaarden bij realiseren van wind- en zonneparken. Pas als hieraan wordt voldaan, kunnen coöperaties prachtige plannen voor elkaar krijgen, zoals hier in het mooie Staphorst is gebeurd.”

Wybren neemt de zorgen en kansen mee in zijn ‘fietstas’ richting Den Haag mocht hij verkozen worden en anders gewoon naar de Provinciale Staten. “Het is belangrijk dat naar alle mensen in onze provincie wordt geluisterd. Ik blijf opkomen voor de signalen van onze inwoners in de Staten en ga dat hopelijk ook doen in de Tweede Kamer.”