Bij de buurprovincie Gelderland is onderzocht dat steeds meer inwoners van die provincie hun energierekening niet meer kunnen betalen. Voor veel andere inwoners van Nederland is dat ook het geval. De nog steeds oplopende al hoge gasprijs zorgt voor veel stress en meer schulden.

En hoewel het deze winter nog niet extreem koud is geweest, zullen we de kachel toch regelmatig een paar graadjes hoger hebben gezet. Het is niet makkelijk om nog veel op de energiekosten te besparen. Veel huishoudens hebben al ledverlichting en hebben vaak ook de nodige isolatiemaatregelen genomen. Een extra t-shirt of een dikke trui aantrekken is ook lang niet altijd de ideale oplossing om tot een besparing te komen.

Heb je nog een auto voor de deur staan die op ‘gewone’ benzine rijdt dan brengt dit ook hoge kosten met zich mee, die allang niet meer gedekt worden door de vaak standaard vergoeding van 0,19 cent per kilometer binnen het woon-werk verkeer.

Schulden

Al met al kunnen de schulden flink oplopen. Voor wie geen buffer heeft op een spaarrekening zal het flink de eindjes aan elkaar knopen zijn. Hierdoor zullen meer mensen aankloppen bij de schuldhulpverlening, is een verwachting die gemeenten hebben. Door al de stijgende kosten zullen vooral de mensen met lagere inkomens het zwaar krijgen. Soms heb je het misschien niet door maar ook je naasten kunnen flink in de problemen komen. Zijn gordijnen weken dicht of vang je andere signalen op dan is het verstandig om hulp in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld door een melding te doen bij sociaal werk, een buurtagent of een opbouwwerker. Is het echt ernstig en komt iemand door bijvoorbeeld lichamelijke of psychische klachten in nood dan kun je voor jezelf, maar ook voor een ander in je omgeving bewindvoering aanvragen. Omdat het een ingrijpende maatregel betreft, dient je hiervoor wel een gegronde reden te hebben.

Inschakelen

Vooral de afgelopen twee jaar in de corona-periode lag eenzaamheid op de loer. Veel mensen kwamen lange tijd het huis niet meer uit en dan ligt het gevaar op de loer van sociaal isolement. In Staphorst is gelukkig een groot sociaal bewustzijn, waar nog veel gelet wordt wat er in de buurt speelt. Voordat je allerlei hulpverleningsinstanties inschakelt is het beter om eerst als bezorgde buur aan te bellen en te vragen of een eenzaam iemand misschien hulp nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld al door samen een kopje koffie te drinken of in de tuin aan het werk te gaan. Vaak kunnen eenvoudige sociale contacten het leed van de eenzame medemens enorm verlichten. Is dit geen oplossing kan je als naaste contact opnemen met een professionele hulpverlener. Dat kan de pastoraal medewerker van de kerk zijn maar ook een welzijnsinstelling in de gemeente waar je woont. Die kan alsnog besluiten om een bewindvoering Rotterdamin te schakelen. Vaak hebben organisaties in grote steden veel ervaring met deze problematiek.

Het blijft natuurlijk altijd lastig om eenzaamheid te signaleren. Toch kun je in je eigen buurt veel betekenen door naast het drinken van een kopje koffie ook eens samen te gaan eten of een wandelingetje te maken. Het zijn oplossingen die vaak heel voor de hand liggend zijn maar vaak niet genomen worden.