Eind vorig jaar werd de start van Buurtbemiddeling al aangekondigd. Het coronavirus gooide ook hier echter roet in het eten. Vanwege de maatregelen werd de training van de vrijwillige bemiddelaars telkens verschoven. Maar inmiddels hebben zij de training succesvol afgerond en staan de vrijwillige bemiddelaars klaar om ingezet te worden.

Buurtbemiddeling is al 25 jaar succesvol in Nederland. En nu dus ook in de gemeente Staphorst en Dalfsen. “Na alle vertraging die we hebben opgelopen, ben ik heel blij dat we eindelijk echt kunnen beginnen”, zegt coördinator Ivonne Saueressig. “Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige bemiddelaars. Die krijgen eerst een gecertificeerde training voordat ze worden ingezet. En dat was wat moeilijker te organiseren met de geldende coronamaatregelen. Maar het is gelukt! De bemiddelaars zijn er klaar voor en willen graag aan de slag.”

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt bij (dreigende) burenconflicten. Het geeft praktische hulp om ergernissen en conflicten met buren zelf op te lossen. De onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen en samen tot een oplossing te komen waar zij beiden tevreden over zijn. Dit werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Buurtbemiddeling is gratis voor iedereen in de gemeente Staphorst en Dalfsen.

Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten in de dagelijkse leefsfeer zoals:

  • geluids-, stank-, rook- of parkeeroverlast;
  • erfafscheiding;
  • overhangende takken en begroeiing;
  • overlast door kinderen of huisdieren;
  • vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning;
  • pesterijen, roddelen, discriminatie.

Contact

Heeft u vragen of wilt u Buurtbemiddeling inschakelen? Neem dan contact op met de coördinator Buurtbemiddeling Dalfsen Staphorst:

Ivonne Saueressig
06-39345740
i.saueressig@saamwelzijn.nl