Het is prachtig weer en het is natuurlijk heerlijk om even met de hond een wandeling te maken in het agrarisch gebied. Doe dat ook gerust, maar houd uw hond wel aan de lijn, en laat de hond zeker niet de percelen in gaan Vereniging voor Weidevogelbescherming (WVB) Staphorsterveld e.o. en Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten doen een beroep op alle hondenbezitters om hun huisdier aangelijnd uit te laten. In het agrarisch gebied – en zeker in het Staphorsterveld, waar beide verenigingen actief zijn verstoren honden de weidevogels en hun kuikens. En dat terwijl boeren en vrijwilligers van beide verenigingen juist zoveel moeite doen om de weidevogels te beschermen en te behouden voor het gebied. Daarnaast kunnen honden een voor koeien schadelijke parasiet oplopen en verspreiden.

Predator

Weidevogels zien honden als predator’, stelt de voorzitter. ‘Om ze te verjagen vliegen broedende vogels van het nest, waardoor het kwetsbaar wordt voor andere predatoren. Daarnaast kunnen de eieren uit het nest koud worden en dat beïnvloedt het broedsucces.

We zien en horen van onze vrijwilligers en van de boeren met wie we samenwerken nog steeds dat mensen met honden het land in gaan of met de hond over boerenlandpaden wandelen. Ook dat honden niet aangelijnd de percelen inlopen, om te poepen of omdat ze wild hebben gezien of geroken.

Neospora

Daarnaast ligt het gevaar van besmetting met en verspreiding van neospora op de loer. Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien. De schade door Neospora op een melkveebedrijf kan flink oplopen. Dit is een gevolg van kosten door voortijdige afvoer van de koeien, lagere melkproductie en langere tussenkalftijd.

Neospora caninum is een eencellige parasiet die in 1984 voor het eerst bij honden werd onderkend. Dit verklaart de toevoeging ‘caninum’ (Latijn voor hond). Besmetting vindt op twee manieren plaats. Van moeder op kalf is de belangrijkste besmettingsbron. Meer dan 80 procent van de kalveren geboren uit besmette koeien is eveneens besmet. Om schade als gevolg van Neospora te beperken moet worden voorkomen dat het voer en het drinkwater van koeien wordt verontreinigd door hondenpoep. Ook moet voorkomen worden dat een hond besmet materiaal kan eten (verworpen vruchten, nageboorte, vruchtwater, rauw vlees).

Bewustwording

Vat denkt overigens niet dat mensen doelbewust hun hond niet aanlijnen of ergens met de hond gaan wandelen waar dit niet mag. „Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn van de effecten die een hond kan hebben op weidevogels en de graskwaliteit. We hopen dat wanneer mensen dit weten, ze hun hond aan de lijn zullen houden en wellicht zelfs bereid zijn een ander rondje te maken dan door het weidevogelgebied, of daar wel gaan wandelen, maar dan zonder hond.