Stedenbouwkundige doorvertaling geeft inzicht in nieuwbouwmogelijkheden

De gemeente Staphorst heeft een grote behoefte aan extra woningen. Een woonbehoefteonderzoek uit 2023 laat zien dat er behoefte is aan 1.000 woningen tot 2030 en nog eens 1.000 tot 2040. Een forse uitbreiding, want de gemeente telt nu zo’n 6.000 woningen. In een stedenbouwkundige doorvertaling is uitgezocht hoeveel extra woningen waar kunnen komen en wat voor soort woningen dat dan zouden moeten zijn. Als de gemeenteraad hiermee instemt, gaat de gemeente eerst de opgave van 1.000 woningen tot aan 2030 uitwerken in de omgevingsvisie en een volkshuisvestingprogramma tot 2030.

Goede mix van woningtypes

Wethouder Lucas Mulder: “Onze bevolking groeit en de behoefte aan woningen is groot. Met deze doorvertaling kunnen we samen met marktpartijen gerichte plannen maken, zodat de woningbouw weer op gang komt. Want vooral voor starters en senioren is het nu moeilijk om een passende en betaalbare woning te vinden”. De stedenbouwkundige doorvertaling zet in op een goede mix van huur- en koophuizen en voorziet in plannen met verschillende woningtypes.

Waar komen de extra woningen?

De nieuwe bouwlocaties zijn vooral in de grootste kernen gepland. In totaal krijgt Staphorst tot 2030 er 530 woningen bij en Rouveen 360. Er wordt nu al ontwikkeld en gebouwd in De Slagen en Rouveen-Zuid, maar de totale opgave vraagt om meer locaties. In alle kernen zullen dus meer locaties gevonden moeten worden. Ook De Streek, IJhorst en Punthorst zijn meegenomen in de stedenbouwkundige doorvertaling tot 2030; in totaal gaat het hier om 200 woningen tot 2030.

Passend bij het eigene van Staphorst

Net zo belangrijk als de aantallen te bouwen woningen, is de kwaliteit van de nieuwe woonbuurten. De gemeente wil dat de nieuwe woonbuurten passen bij het eigene van Staphorst, bij de sfeer van het betreffende dorp en bij de ruimtelijke omgeving van de nieuwbouwlocatie. Voor de stedenbouwkundige doorvertaling er kwam, zijn daarom verschillende verkenningen gedaan met wijk- en dorpsraden, de jongerenraad, de gemeenteraad en partners als woningcorporatie Vechthorst en makelaars.

Hoe verder?

Na vaststelling door de gemeenteraad werkt de gemeente de nieuwbouwplannen verder uit in een volkshuisvestingsprogramma, een woningbouwprogramma en een vernieuwd grondbeleid, in eerste instantie tot 2030. Ondertussen gaan al ingezette woningbouwontwikkelingen gewoon door. Daarna zijn tot 2040 nog eens 1.000 woningen nodig. Bij het herijken van de Omgevingsvisie worden deze plannen verder uitgewerkt.