Donderdag 19 mei presenteren SGP, ChristenUnie en CDA het coalitieakkoord op hoofdlijnen aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in een extra raadsvergadering om 19.30 uur. In het coalitieakkoord staan de ambities voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026. Afgelopen maand spraken de partijen met elkaar onder leiding van formateur Gerald de Haan. Tijdens de extra raadsvergadering doet de heer De Haan hierover verslag.

Installatie drie wethouders
De heer De Haan nam het stokje over van informateur Gerrit Jan Kok. Kok adviseerde een coalitie te vormen met SGP, ChristenUnie en CDA. Ook adviseerde hij om weer te gaan werken met drie wethouders, gezien de ontwikkelingen en de grote opgaven die er liggen. De komende vier jaar bestaat het college dan ook uit drie wethouders Lucas Mulder (SGP), Alwin Mussche (CU) en Herriët Brinkman (CDA). Zij worden donderdagavond 19 mei officieel geïnstalleerd.

Presentatie in raadsvergadering volgen
Het eindverslag van formateur Gerald de Haan en de presentatie van het coalitieakkoord zijn donderdagavond online te volgen via www.staphorst.nl/raadsvergadering. Inwoners zijn ook van harte welkom op de publieke tribune.
Nadat het akkoord is aangeboden aan de raad gaat het college, bestaande uit de burgemeester en wethouders, aan de slag om het coalitieakkoord verder uit te werken tot een collegeprogramma met actiepunten voor de komende tijd.

Beëdiging nieuwe raadsleden
Doordat twee raadsleden de functie van wethouder op zich nemen, worden er twee nieuwe raadsleden beëdigd.