Het bestuur van de Oranjevereniging Staphorst heeft twee nieuwe bestuursleden. Geke Seine en Bé Veen maken, sinds de Algemene Ledenvergadering van vorige week, onderdeel uit van het bestuur. Geke Seine zal actief zijn al algemeen bestuurslid en Bé Veen zal (tijdelijk) als voorzitter van de Oranjevereniging aan de slag gaan. Het bestuur en de leden zijn blij dat Geke en Bé deze taak op zich willen nemen.

De taak van voorzitter zal overigens tijdelijk door Bé Veen worden ingevuld. In de komende periode zal de vereniging op zoek blijven gaan naar nieuwe bestuursleden. De vergadering stond ook in het teken van een afscheid van Jan Carlo Bos. Met een bos bloemen werd hij bedankt voor zijn inzet voor de vereniging in de afgelopen acht jaren.

Tot slot werd nog stil gestaan bij het programma voor Koningsdag 2024, met een fietstocht met versierde fietsen, een Familiemorgen op het Marktplein en een Hap-en-Trapfietstocht door onze gemeente. Nieuw dit jaar is, met dank aan de (financiële) steun van gemeente en sponsoren, dat dit jaar de Familiemorgen voor alle kinderen gratis en toegankelijk is. Alle kinderen kunnen meedoen met Koningsdag. Leden van de Oranjevereniging hebben inmiddels een speciale Koningskaart ontvangen waarmee zij gratis consumpties en presentjes kunnen krijgen.