Gemeente Staphorst, Woonstichting VechtHorst en huurdersvereniging TOEK hebben op 11 december de zogeheten prestatieafspraken voor 2024 ondertekend. Deze jaarlijkse afspraken staan volgend jaar in het teken van versnelling van de bouw van sociale huurwoningen en gezamenlijke aandacht voor huurders die moeite hebben om zichzelf te redden. Daarnaast hebben de drie partijen afspraken gemaakt over onder meer betaalbaarheid, doorstroming en duurzaamheid.

Het versnellen van woningbouw is net als vorig jaar een belangrijk thema in de prestatieafspraken. Met deze afspraken geven de drie partijen uitvoering aan de Woondeal West-Overijssel. VechtHorst verwacht volgend jaar in de gemeente Staphorst 40 woningen en 20 zorgeenheden op te leveren en te beginnen met het bouwen van 89 woningen. Daarnaast willen de partijen de beschikbaarheid vergroten door doorstroming te bevorderen. VechtHorst voert hiervoor in de gemeente Staphorst een pilot uit in 2024 onder klanten van 75 jaar of ouder. De gemeente betrekt de provincie voor de inzet van een doorstroomcoach.

Wethouder Lucas Mulder licht toe: “Deze prestatieafspraken sluiten mooi aan op ons actieprogramma Wonen. Hierin hebben we de zoektocht naar extra woningbouwlocaties opgenomen. Daar willen we in de loop van het eerste kwartaal van 2024 mee beginnen. We willen op allerlei manieren en voor de verschillende groepen woningzoekenden versneld woningen bouwen.”

Aandacht voor wonen, welzijn en zorg
De partijen delen met elkaar zorgen over de leefbaarheid in sommige buurten en wijken. Ze willen deze versterken door de inzet van buurtgericht werken. In 2024 start vanuit het actieprogramma Wonen een pilot met wijk-/buurtregie om de juiste partijen in te zetten waar dat nodig is om de leefbaarheid te bevorderen.

“Alle partijen zijn aan zet om ervoor te zorgen dat iedereen in de gemeente Staphorst op een prettige manier kan samenleven”, zegt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van Woonstichting VechtHorst. “Daarom staat samenwerking voor ons centraal in deze afspraken, zowel met elkaar als met de bewoners en andere samenwerkingspartijen. We bouwen de bestaande samenwerking volgend jaar verder uit, waarbij iedereen zijn eigen rol oppakt.”

Betaalbaarheid
Een betaalbare woning voor huishoudens met een laag inkomen en energiearmoede beperken. Dat is de doelstelling van de partijen op het gebied van betaalbaarheid. Ze zetten in op individuele aandacht en voorlichting, onder meer door vroegsignalering van schulden. Daarnaast maken ze volgend jaar een plan van aanpak voor de inzet van een energiecoach. Ook met verduurzaming van huizen wil VechtHorst bijdragen aan lagere woonlasten; het financiële voordeel dat verduurzamen kan opleveren, komt ten goede aan de bewoners.

TOEK-voorzitter Pieter Brattinga is tevreden over de afspraken: “We hebben in de afgelopen jaren gezien dat huurders financieel onder druk kwamen te staan door de stijgende inflatie en de stijgende energielasten. Het is noodzakelijk dat hier aandacht voor is om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen financieel door het ijs zakken”.