Vragen over de gemeentelijke belastingen en de WOZ-waardering van de gemeente Staphorst? Dat kan nu ook via een live-chatfunctie op de website van de gemeente. De chat is een extra service voor inwoners van de gemeente en een aanvulling op de bestaande mogelijkheden om contact te hebben over de aanslag van de gemeentelijke belastingen.

Vragen over de belastingen
Inwoners met vragen over de aanslag konden uiteraard altijd al contact opnemen met de gemeente. Dat kan telefonisch of per mail. Met de komst van de chatfunctie via de website biedt de gemeente een extra mogelijkheid aan haar inwoners om laagdrempelig in contact te komen. De vragensteller krijgt via de chatfunctie snel een antwoord op zijn of haar vraag.

Mocht het toch nodig zijn om een meer uitgebreid antwoord te geven, dan neemt de medewerker in overleg alsnog persoonlijk contact op.

Aanslag
Eind januari zijn de aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen weer verzonden. Inwoners ontvingen de belastingaanslag per post of digitaal, afhankelijk van hun voorkeur. Op het aanslagbiljet komen de volgende belastingen voor:

–  Onroerende zaakbelasting
–  Afvalstoffenheffing
–  Rioolheffing
–  Hondenbelasting (indien van toepassing)
Belangrijk onderdeel van de gemeentelijke belastingen is de onroerendezaakbelasting (OZB). De WOZ- waarde is de grondslag voor deze belasting, de hoogte van de onroerendezaakbelasting is dus afhankelijk van de WOZ-waarde.

Website
De chatfunctie is te vinden op de website van de gemeente Staphorst www.staphorst.nl/belastingen De chat is actief tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Uiteraard zijn de medewerkers ook direct telefonisch bereikbaar via 0522 46 74 34 of per mail belastingen@staphorst.nl  Meteen een afspraak maken? Dat kan via www.staphorst.nl/afspraak