Inwoners van de gemeente Staphorst scheiden hun afval erg goed. Dat blijkt uit de jaarlijkse grondstoffenmonitor van de ROVA. Het college van B&W geeft daarom een compliment aan inwoners.

In 2023 scheidden inwoners van de gemeente Staphorst maar liefst 89% van hun afval. Gemiddeld leverden zij 52 kilo restafval per persoon in. Dit is erg weinig: bij gemeenten van vergelijkbare grootte was dit gemiddeld 114 kilo. Daarmee horen we tot de koplopers van het ROVA-werkgebied.

“Het scheiden van afval is goed voor het milieu,” zegt wethouder Jan Carlo Bos. “Veel afval kunnen we hergebruiken. Daarmee besparen we een hoop grondstoffen en energie. Het is mooi om te zien hoe onze gemeente daaraan bijdraagt. En dit hebben de inwoners van Staphorst echt zelf gedaan. Wij geven hun als college dan ook een groot compliment.”

Hoe werkt afval scheiden in Staphorst?
Inwoners van de gemeente Staphorst kunnen sinds 2012 hun afval gescheiden inleveren (GFT, PMD, KCA, Oud papier en restafval). Zij betalen voor het aantal keren dat zij restafval aanbieden. Het loont daarom om afval goed te scheiden. Maar inwoners van Staphorst scheiden hun afval ook goed vergeleken met gemeenten met een soortgelijk systeem.

Meer informatie over afval in Staphorst staat op staphorst.nl/afval en op rova.nl.