Landschap Overijssel aan de slag met Meer Bomen Nu Methode

Landschap Overijssel en Urgenda gaan samenwerken in de campagne Meer Bomen Nu. Dat is een landelijk initiatief om zaailingen die op een ongewenste plek staan, een tweede kans te geven. Tijdens regulier groenbeheer worden deze opkomende bomen en struiken vaak verwijderd en weggegooid. Landschap Overijssel is de eerste terreinbeherende organisatie die de methode van Meer Bomen Nu in eigen provincie gaat coördineren.
Elke boom maakt jaarlijks honderden zaailingen. De meeste hiervan overleven het niet, veelal door een natuurlijke oorzaak, maar ook omdat ze worden verwijderd. Bij Landschap Overijssel gebeurt dat bijvoorbeeld in heidegebieden om het open karakter te behouden, zodat de heidebegroeiing intact blijft. Door de zaailingen in de winter voorzichtig uit te scheppen en ze beschikbaar te stellen voor hergebruik, kunnen ze elders op een gewenste plek uitgroeien tot volwassen exemplaren. Landschap Overijssel gaat deze duurzame plantmethode toepassen door de oogst van eigen terreinen weg te geven aan inwoners die ruimte hebben om bomen te planten. Ook neemt Landschap Overijssel de provinciale coördinatie van deze methode over van Urgenda.
Verplantmethode in regulier bosbeheer 
“Wij zijn blij dat de verplantmethode steeds vaker wordt toegepast,” stelt projectleider Meer Bomen Nu Marga Witteman. Doordat een terreinbeherende organisatie zich nu structureel aan Meer Bomen Nu verbindt, kunnen we nu nog meer impact maken, om te beginnen in Overijssel.”
Ook projectleider Léon Uittenbogaard van Landschap Overijssel is verheugd over de samenwerking. “Wij werken dagelijks aan het behoud en de ontwikkeling van de diverse karakteristieke landschappen in onze provincie. Die worden mede bepaald door de bomen en struiken die er al eeuwen groeien. Via het project Meer Bomen Nu kunnen we planters adviseren en de juiste bomen meegeven voor de locatie waar ze willen planten. Zo versterken we samen onze authentieke landschappen.”
De verplant-agenda van Landschap Overijssel
Landschap Overijssel start op 8 december met het verplanten van zaailingen in de regio Enschede. Dan oogsten vrijwilligers onder leiding van een terreinbeheerder de eerste zaailingen om ze daarna tijdelijk in te kuilen in een zogenaamde bomenhub. In het vroege voorjaar worden ze vervolgens gratis weggegeven aan boeren, burgers en buitenlui die ruimte hebben om te planten.
De eerste oogstactie van Landschap Overijssel vindt plaats op 8 december bij Hof Espelo. Voorafgaand is er een en cursusochtend over de verplantmethode van Meer Bomen Nu.
Meer informatie en aanmelden kan via de website.
Bekijk de hele agenda op www.meerbomen.nu/overijssel