De Pieter Zandt heeft in het schoolplan verwoord dat leerlingen iets gaan doen met Burgerschapskunde.Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving en daarnaast heeft iedere school ook eigen normen en waarden. Het is aan de school om burgerschapsonderwijs vorm te geven vanuit de eigen visie en identiteit en burgerschapskunde past dan ook in het geheel bij de kernwaarden die de Pieter Zandt hanteert.

B.v. de kernwaarden; toewijding, respect en meeleven zijn goed te koppelen aan burgerschapskunde en om deze reden willen wij met de leerlingen van S3Ha burgerschapskunde gaan toepassen in de praktijk. De bedoeling is dat de leerlingen een diner organiseren in de aula van SG Pieter Zandt te Staphorst t.b.v. eenzamen, ouderen enz.

Wanneer? D.V. donderdagavond 25 januari 2024
Tijdstip? 17:00 uur t/m ca. 21:30 uur
Voor wie? Eenzame mensen, mensen die het moeilijk hebben of iemand waarvan u denkt dat deze persoon dit erg zal waarderen.

U begrijpt dat deelname geheel kosteloos is en de leerlingen op deze wijze iets willen betekenen voor onze naaste. Ongetwijfeld kent u mensen die eenzaam zijn en het fijn zouden vinden om deel te nemen aan deze maaltijd.

Wilt u uiterlijk D.V. vrijdag 22 december doorgeven wie u wilt uitnodigen voor het diner.

U kunt dit doen door een email te versturen naar hjdrost@pieterzandt.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.