Het was een komen en gaan van 60-plussers in sporthal ’t Hooge in Staphorst afgelopen woensdagochtend 29 november tijdens de fitheidsdag. De ochtend was een samenwerking tussen Stichting Welzijn Staphorst en fysiotherapiepraktijk ter Harmsel waarin meer dan 75 deelnemers langs kwamen om erachter te komen hoe het met de fitheid gesteld was. De deelnemers deden fanatiek en enthousiast met de testen mee; “voor herhaling vatbaar” was dan ook een vaak gehoorde uitspraak.

Bloeddruk, balans, handknijpkracht, BMI en conditie, het kwam allemaal aan bod. Daarnaast werd ook positieve gezondheid behandeld, waarin vanuit zes dimensies een bredere kijk op gezondheid werd gecreëerd. “Gezondheid is veel meer dan de aan- of afwezigheid van ziekte, mensen zijn veel veerkrachtiger dan ze zelf weten. Door aandacht te geven aan positieve gezondheid tijdens deze fitheidsdag hopen we de inwoners van de gemeente Staphorst dit ook mee te geven” aldus Nanda Knol van Stichting Welzijn Staphorst.

Vitaal kunnen blijven
De deelnemers sloten de testen af met een gesprek met één van de fysiotherapeuten van ter Harmsel waarin de uitslagen van de testen werden vergeleken met de landelijke normen. “Uit de evaluatiegesprekken bleek wel hoeveel waarde deze groep mensen hechten aan het vitaal kunnen blijven als je ouder wordt.  De testen werden dan ook zeer goed ontvangen.”, aldus fysiotherapeut Wim ter Harmsel. “Menigeen is op zoek is naar informatie en mogelijkheden om zo lang mogelijk fit te kunnen blijven. Mooi, dat wij samen met de Gemeente Staphorst en SWS ons steentje hierin kunnen bijdragen. Niet alleen in het uitvoeren van deze metingen, maar ook in het aanbieden van bijvoorbeeld valpreventietraining of bewegen voor senioren.”

Wethouder H. Brinkman onderstreepte met haar aanwezigheid het belang van deze Fitheidsdag voor de ouderen binnen de Gemeente Staphorst en nam zelfs zelf  ook een paar testen af bij verschillende deelnemers.

Ketenaanpak valpreventie
De fitheidsdag is onderdeel van de ketenaanpak valpreventie van de gemeente Staphorst. In deze aanpak werken vele partners samen met als doel om het valgevaar van ouderen terug te dringen. Op basis van een aanpak die breed wordt gedragen worden ouderen met een valrisico opgespoord, voorgelicht en is er vervolgens de mogelijkheid om mee te doen aan een valpreventieprogramma.