Aan de rand van het Staphorsterveld bevindt zich De Veldschuur, een klein informatiecentrum gewijd aan natuur en geschiedenis, dat hoofdzakelijk wordt beheerd door vrijwilligers. Deze toegewijde vrijwilligers hebben een gedeelde visie voor zowel kinderen als volwassenen: ze willen natuurbeleving verbinden met landschapsbeheer, in de hoop dat dit zal leiden tot blijvend engagement voor het behoud van dit unieke gebied.

Het centrum organiseert educatieve activiteiten en lessen over de natuur en geschiedenis, die plaatsvinden op het erf en in de tuin. Deze activiteiten zijn gericht op zowel kinderen als volwassenen. Er is zelfs al een archeologische opgravingssite gecreëerd, compleet met een oude waterput uit 1400. Op het terrein staat ook een zogenaamde veld/takkenbossenoven die kan worden gebruikt voor educatieve doeleinden, zoals het stoken van vuur. Kinderen krijgen hier ook de mogelijkheid om hutten te bouwen en te spelen.

Echter, wat nog ontbreekt bij dit informatiecentrum is een eenvoudige waterspeelplaats. Een plek waar kinderen met water en zand kunnen spelen, wat hen eindeloos plezier biedt en de ruimte geeft om hun creativiteit en fantasie te benutten. Kinderen kunnen met een waterpomp grondwater omhoog pompen en met zand, houten schotjes en stenen hun omgeving aanpassen door dammen en stuwen te bouwen, evenals waterkanalen om het water te geleiden. Hierdoor leren ze dat ze in staat zijn om zelf hun omgeving vorm te geven, terwijl ze ook gewoon zandkastelen kunnen bouwen of andere leuke dingen kunnen creëren.

Het is echter belangrijk op te merken dat Staatsbosbeheer niet beschikt over de standaard financiering voor de aanleg van zo’n waterspeelplaats met een waterpomp. Daarom proberen we via crowdfunding het benodigde bedrag bijeen te brengen.

Wil je ook bijdragen aan het plezier van kinderen door een nieuwe waterspeelplaats mogelijk te maken? Doneer dan nu en doe mee!