Meerdere keren per jaar kan het grof tuinafval gratis worden ingeleverd. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag 28 oktober 2023.

Inleverlocaties en openingstijden:

  • Groenrecycling Rouveen bv (Uithofsweg 2): 08.00 uur tot 12.00 uur
  • Milieubrengstation ROVA Zwolle (Rijnlandstraat 2): 09.00 uur tot 17.00 uur

U kunt een onbeperkte hoeveelheid snoeiafval gratis inleveren. Deze service is alleen bedoeld voor particulieren en u moet zich kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Staphorst.

Afval scheiden

Grof tuinafval wordt ook wel snoeiafval of snoeisel genoemd. Met deze actie willen de gemeente en ROVA bereiken dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Snoeisel kan voor een deel worden gecomposteerd en voor een deel ingezet worden voor de opwekking van duurzame energie. Daarnaast wordt op deze manier voorkomen dat het snoeisel bij het restafval eindigt.

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat er alleen grof tuinafval (snoeiafval) wordt ingeleverd. Als er bijvoorbeeld zand, aarde of bielzen tussen het grof tuinafval zit, dan is het onbruikbaar voor de compostproductie. Vervuilde ladingen worden daarom niet gratis geaccepteerd.

Meer informatie over grof tuinafval (snoeisel)