De gemeente Staphorst is bezig met de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Esch 0. Wij vinden het belangrijk om direct omwonenden en omliggende bedrijven hiervan op de hoogte te houden.

Behoefte aan nieuw bedrijventerrein
De afgelopen 25 jaar is het bedrijventerrein de Esch in verschillende fases ontwikkeld. Op dit moment wordt de Esch 4 gerealiseerd. Omdat er nog steeds behoefte is aan nieuwe locaties voor bedrijven is de gemeente Staphorst nu bezig met de plannen voor de Esch 0.

Huidige situatie
De Esch 0 ligt direct aan de A28 ten zuidwesten van het dorp Staphorst. De locatie is door de ligging aan de A28 het visitekaartje van Staphorst. Het gebied heeft op dit moment een agrarische functie en is er nauwelijks bebouwing aanwezig.

Toekomstige situatie
Het plan is om een bedrijventerrein te realiseren waarbij de nadruk op kleinschalige ontwikkeling met meer lichte bedrijven zal komen te liggen. In het midden komt een open groen strook, waar de benodigde klimaatmaatregelen worden ingepast. Ook wordt hier een wandelpad gerealiseerd. Daarnaast zorgt de groenstrook ervoor dat er vanaf de A28 zicht blijft op de gevels van een aantal bestaande bedrijven.

Omdat de locatie een zogenaamde zichtlocatie langs de A28 is, wordt geen dichte opgaande beplanting gerealiseerd. Om de herkenbaarheid van de nieuwe bedrijven op de Esch 0 te vergroten kan er in de groene zone aan de A28 een reclamemast geplaatst worden. Deze mast krijgt een maximale hoogte van 35 meter.

Bereikbaarheid
De Esch 0 wordt aan de zuidkant aangesloten op de Wethouder Ohmanstraat. Aan de noordkant wordt aangesloten op de Hoogeweg. Hierbij is de verkeersveiligheid en doorstroming op de kruising Achthoevenweg-Hoogeweg een aandachtspunt. De aankomende tijd werken wij verder uit hoe de kruising er precies uit komt te zien.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Om de realisatie van de Esch 0 mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het concept bestemmingsplan is inmiddels klaar.
Als eerste stap sturen wij het concept toe aan onder andere de provincie. Rijkswaterstaat en het Waterschap. Het is mogelijk dat het concept plan wordt aangepast naar aanleiding van vragen of opmerkingen van deze partijen.

Als tweede stap wordt het ontwerp bestemmings­plan eind van 2023 ter inzage gelegd. Iedereen kan dan het plan bekijken, vragen stellen en indien nodig reageren. De terinzagelegging wordt te zijner tijd bekend gemaakt in de Staphorster en op de gemeentelijke website.

Meer informatie?
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de nieuwe plannen, dan horen wij dat graag. U kunt mailen naar: bedrijventerreineschO@staphorst.nl
Ter informatie; over het onderwerp kavelverkoop kunnen wij u nu nog niet veel vertellen, dit komt later in het proces.Wilt u op dit moment al wel met de gemeente in gesprek over de nieuwe plannen? Dan horen wij dat graag voor 28 oktober 2023 van u.