Afgelopen 2 jaar heeft Ter Harmsel fysiotherapie tientallen mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsriscio mogen begeleiden in het gecombineerde leefstijl programma de BeweegKuur.  Omdat dit programma nu in de laatste fase zit start Ter Harmsel binnenkort met een nieuwe leefstijlinterventie van 2 jaar, nu middels het programma “Coaching op Leeftijl” (Cool); Een leefstijlprogramma dat geheel vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Deelnemers aan dit programma worden door een speciaal opgeleide en geaccrediteerde leefstijlcoach gedurende 2 jaar begeleid op het gebied van beweging, voeding, slaap, stress en ontspanning.  Stap voor stap wordt er gewerkt aan deze onderwerpen om samen met de coach de vooraf gestelde doelen te kunnen behalen.

Het programma Cool bestaat uit 2 fasen, namelijk uit een startfase van 8 maanden en een onderhoudsfase van 16 maanden.  In beide fases worden er 8 workshops gegeven met de genoemde gezondheidsfactoren als thema. Daarnaast krijgen de deelnemers in beide fasen 4 individuele coachingsmomenten, waarin de persoonlijke doelen, successen en knelpunten worden besproken.

“In de eerste 8 maanden is er vrij veel contact. Dit is nodig om mensen te helpen en te motiveren om de gedragsverandering goed te kunnen implementeren in hun dagelijks leven.  In de 16 maanden daarna gaan deelnemers veel meer zelfstandig werken. Dat is het sterke van het Cool programma, en de reden dat we nu voor deze GLI hebben gekozen. Bovendien heb je niet meer te maken met verschillende aanspreekpunten, zoals bij de BeweegKuur, maar met 1 vaste coach. Dat werkt prettig en effectief.”, aldus praktijkeigenaar Wim ter Harmsel

Om deel te kunnen nemen aan het Cool Programma moet u een verwijzing hebben van huisarts of specialist. Deze bepaalt of u voldoet aan de volgende vereiste criteria:

– een BMI van 30 of hoger  of,
– een BMI van 25-30 in combinatie met een van de volgende aandoeningen:
​* diabetes type II
​* hart- en vaataandoeningen
​* artrose
​* slaapapneu (dat is als u niet ademt tijdens de slaap)
– Leeftijd van 18 of ouder

Daarnaast is het belangrijk dat u in staat bent om zelfstandig beslissingen te maken en een eigen regie kunt voeren en opgestelde doelen kunt uitvoeren.

Het CooL-programma wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars, zonder dat het eigen risico hiervoor aangesproken wordt. Ook hoeft u geen andere wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Wanneer u een verwijzing heeft gekregen, dan kunt u zich aanmelden voor een intake bij Ter Harmsel fysiotherapie door een mail te sturen naar info@fysioterharmsel.nl of te bellen naar 0522-291950