U wordt uitgenodigd voor de vergadering van Landmans Welvaart op DV dinsdag 17 Oktober 2023 om 20.00 uur. Let op, dit keer in de Willem de Zwijgerschool. 

Agenda:

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Presentatie door Jake Brandes
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Locatie: Willem de Zwijgerschool, Bergerslag 22, Staphorst

Datum: dinsdag 17 Oktober 2023

Tijd:       20.00 uur

Namens het bestuur,

K. Slager, voorzitter

H. Mulder, secretaris

  • Van harte welkom. Uiteraard ook nu weer koffie in de pauze en na afloop onder het genot van een hapje en drankje gezellig bijpraten.
  • De notulen van de vorige vergadering kunt u vinden op www.landmanswelvaart.nl
  • Er zijn nog steeds jubileum boeken te koop. Attendeer uw familie of kennissen hierop, ook leuk om als geschenk te geven. Verkrijgbaar bij Klaas Slager en bij Boekhandel de Haan.
  • De volgende vergadering staat gepland op DV 13 November 2023 met spreker Antoon Smits, veehouder in Oekraine over “Boeren in oorlogsgebied”

Kent u het werkwoord “Plocheren”al?

Wij zijn de distributeurs van Plocher producten in Nederland en België.

Ik woon met mijn gezin alweer 10 jaar in Punthorst waar we gestart zijn met producten van Plocher, om te proberen er in de landbouw en veeteelt een “Bodem-herstel” mee te realiseren.

We moeten erg zuinig zijn op de bovenste teelbare laag van de aarde, al het voedsel van mensen en landdieren groeit daarop. Mede om die reden, samen met de positieve effecten van de Plocher katalysatoren op de bodem, is dit project onze missie geworden.

Zo’n drie jaar geleden ontdekten wij de Plocher producten die ingezet konden worden voor het herstel en in balans brengen van natuurlijke processen in een specifieke omgeving; mest, bodem, organisch materiaal en leefomgeving. Alle producten die we verkopen moeten goed werken en ook efficiënt. Bovenal moet het een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens, dier en omgeving.

“Wij hebben er bewust voor gekozen om Plocher producten in de omgeving van Staphorst te introduceren. De meeste producten betreffen ‘plocheren’ van drijfmest/mest en organisch materiaal. Ook zijn wij bezig met projecten met desbetreffende producten voor Drents- en Overijssels Landschap en de Gemeente Staphorst. Het aantal enthousiaste en tevreden klanten neemt snel toe”, gaan zij verder in hun verhaal overtuigd van de positieve werking van hun producten op het landleven.

Graag vertel ik over de toepassingen en de effecten van deze natuurlijke producten welke zelf niets toevoegen maar alleen als katalysator werken; door het her-activeren van nature bestaande micro organismen in mest en in de bodem.

Ik kijk ernaar uit om mijn ervaringen uit te wisselen en uw vragen proberen te beantwoorden.

Jake Brandes

Plocher Distributie Nederland