De Jongerenraad roept in een video op om mee te denken en te praten, kinderen kregen kleurplaten en op veel plekken hangen oproepen om maandag 11 september naar het gemeentehuis te komen. Het onderwerp? De toekomst van het Marktplein in Staphorst. De gemeenteraad, voortrekker van het project, hoopt op een goede opkomst.

“Er is de gemeenteraad veel aan gelegen dat er ideeën uit de samenleving zelf komen”, vertelt Suzan Bijker. De raad heeft eind vorig jaar vastgesteld welke onderwerpen ze graag samen met de inwoners op wil pakken en het Marktplein is er daar één van. Daarom nodigt de raad alle inwoners en organisaties die gebruik maken van het plein uit om mee te denken.

Alle ideeën zijn welkom

“Leuk als inwoners en organisaties op deze avond langskomen en ideeën aandragen. We willen graag alle ideeën horen! Het plein is immers van ons allemaal. We ontmoeten elkaar daar, houden er activiteiten, braderieën en herdenkingen, kopen en verkopen op de markt, maar wat zouden we er nog meer mee kunnen? Hoe benutten we het marktplein optimaal? Laten we daar samen over nadenken”, laat Suzan Bijker weten.

Praat en denk mee!

Tijdens de avond kunnen mensen meedenken en praten aan zes gesprekstafels:

  • –  Een tafel over het ‘Gebruik’: Hoe gebruiken we het plein? Aan welke functies voor het plein moetenwe denken? En hoe willen we het plein in de toekomst blijven gebruiken?
  • –  Een Tafel ‘Cultuur en Historie’: De gemeente Staphorst is uniek! Hoe laten we dit terugkomen ophet plein?
  • –  Tafel ‘Beeld en sfeer’: Welke sfeer moet het plein oproepen? En hoe vatten we dit in de vormgevingvan het plein? Zijn er mooie voorbeelden?
  • –  Tafel ‘Plek in Staphorst’: Het plein ligt centraal in Staphorst. Hoe kan het plein ook het gebiedrondom het plein versterken? En omgekeerd? Is daar nog iets voor nodig?
  • –  Tafel ‘Het proces’: Er is nog geen plan. Zijn er tips hoe we het opwaarderen van het plein met elkaarkunnen aanpakken? Waar moeten we aan denken? En welke rol wilt u bijvoorbeeld hierin?
  • –  Tafel ‘Anders’: Voor onderwerpen die niet bij de bovenstaande gesprekstafels aan de orde komen,maar wel genoemd kunnen worden.Iedereen is welkom!

    De deuren van het gemeentehuis gaan maandagavond 11 september om 19.00 uur open, het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.