Nieuwe overeenkomst gemeente en kinderboerderij Samenzóo

Nieuwe overeenkomst gemeente en kinderboerderij Samenzóo

Het college heeft ingestemd met de verlenging van de ingebruikgevingsovereenkomst van het perceel waar kinderboerderij Samenzóo gevestigd is. De nieuwe overeenkomst maakt het mogelijk voor de kinderboerderij om in de nabije toekomst een nieuwe cliëntenruimte te realiseren. De overeenkomst is aangegaan met Stichting Zorg Adullam en is op 28 juni ondertekend door wethouder Alwin Mussche en bestuurder Bram Prins.

Ontmoeting
De kinderboerderij aan de Admiraal W.G. van Nesstraat wordt al sinds 2006 gebruikt als dagbestedingslocatie voor mensen met een beperking. Sinds 2012 wordt de boerderij geëxploiteerd door Stichting Zorg Adullam en is met de stichting een ingebruikgevingsovereenkomst aangegaan. Wethouder Alwin Mussche: “De kinderboerderij heeft niet alleen een belangrijke rol in het leven van de deelnemers van Adullam, maar heeft ook een verbindende functie. Bewoners van woonzorgcentrum Berghorst komen hier veel en ook ouders met kinderen weten de weg naar Samenzóo goed te vinden. Zo ontmoeten kinderen, ouderen en de mensen die op de kinderboerderij werken elkaar. En dat draagt bij aan de integratie en inclusieve samenleving die we als gemeente nastreven.”

Nieuwe werkruimte
De nieuwe ingebruikgevingsovereenkomst is mede nodig omdat Stichting Zorg Adullam nieuwe werkruimten voor de deelnemers wil realiseren. Het college en de raad hebben inmiddels ingestemd met deze nieuwe ruimten. Stichting Adullam kan de vervangende nieuwbouw echter alleen uitvoeren als er ook zekerheid is over het gebruik van de grond voor een langere periode. Om deze reden is de nieuwe overeenkomst dan ook gesloten met een looptijd van 15 jaar.

Bijdrage van de gemeente
De gemeente Staphorst draagt jaarlijks € 10.000,- bij aan de kosten die de kinderboerderij heeft. Mussche: “De bijdrage vanuit de gemeente wordt besteed aan de kinderboerderij. Het gaat hierbij met name om een bijdrage aan de kosten voor het voeden en het huisvesten van de dieren. Met de nieuwe ingebruikgevingsovereenkomst kunnen we de komende jaren als inwoners van de gemeente en als deelnemers van Stichting Zorg Adullam samen gebruik maken van de kinderboerderij en elkaar blíjven ontmoeten en leren kennen.” De afspraak over de financiële bijdrage heeft een looptijd van 10 jaar. Na 10 jaar zal opnieuw besluitvorming plaats moeten vinden over een eventuele financiële bijdrage.

Bron: Gemeente Staphorst

Tip de redactie via WhatsApp! Voeg ’Weblog Staphorst' toe als contact in uw telefoon, 06-15452330, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.