Voor het dekken van een dak met Chinees riet kan sinds eind februari een SDE-subsidie worden aangevraagd. Dat kan niet voor Nederlands riet. Dit zou riettelers uit de Weerribben-Wieden een flink concurrentienadeel kunnen opleveren. ChristenUnie Overijssel hoopt dat het College van Gedeputeerde Staten (GS) deze situatie kan verbeteren voor de eigen rietsnijders. Fractievoorzitter Renate van der Velde heeft daarom vragen gesteld.

“In de Weerribben en de Wieden verrichten de rietsnijders belangrijk werk qua natuurbeheer, maar ook vanuit het oogpunt van toerisme”, motiveert Van der Velde haar vragen.
Zij en haar fractie zien graag dat de provincie aanstuurt om dezelfde geregeld te krijgen voor Nederlandse riettelers. In de huidige situatie staat de concurrentiepositie voor hen stevig onder druk.

Daarnaast wil Van der Velde weten of GS mogelijkheden ziet om de riettelers te ondersteunen in het krijgen van dezelfde duurzaamheidsstatus voor het Nederlandse riet als voor het Chinese riet.