Veenmossteeg, Gagelsteeg, Zeggesteeg, Blauwgrassteeg en Bokslootweg zijn de straatnamen voor de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid fase 1. De namen zijn gekoppeld aan de geschiedenis van het gebied: het beschermd dorpsgezicht Rouveen, waar de nieuwe wijk deels binnen komt te liggen en De Olde Maten. Het landschap De Olde Maten, aan de noordwestzijde van de wijk, bestaat uit lange, smalle stroken land met kenmerkende begroeiing en sloten.

Straatnamen gekoppeld aan het gebied
Het plan Rouveen Zuid, fase 1 heeft een hoofdweg die de wijk ontsluit tussen de Oude Rijksweg en de Korte Kerkweg. De naam van deze hoofdweg wordt ‘Bokslootweg’, naar de sloten waardoor in het verleden het veen door de ‘bok’ (vaartuig) werd afgevoerd. Naast deze weg komen de meeste huizen te liggen aan relatief korte doodlopende straten. Het ontwerp sluit hiermee op eigentijdse wijze aan op de voor Rouveen en Staphorst zo kenmerkende steegstructuur. Deze straten worden daarom ‘stegen’ genoemd en gekoppeld aan de groeiende grassen in De Olde Maten.

Kavels Rouveen Zuid fase 1 in verkoop
Op 1 februari zijn de bouwkavels van de nieuwe woonwijk in verkoop gegaan. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een bouwkavel via het inschrijfformulier op staphorst.nl/rouveen- zuid. Inschrijven kan tot en met vrijdag 17 februari 2023. Als meerdere mensen zich inschrijven voor dezelfde bouwkavel, wordt er op 21 februari 2023 door de notaris geloot.