Eind januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking voor 2022 in uw brievenbus of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Controleer de gegevens goed en bel ons als u vragen heeft of het niet eens bent met de waarde of het aanslagbiljet.