In het afgelopen jaar is een eerste stap gezet richting een toekomstbestendig gemeentehuis. Er is groot onderhoud gepleegd en met de verduurzamingsmaatregelen wordt er energie bespaard. Op 13 januari gaf wethouder Lucas Mulder het startsein voor de tweede fase: verduurzaming en herinrichting. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van zonnepanelen en led verlichting, isoleren van het schuine dak en een interne verbouwing. Voor de verduurzaming en de interne aanpassingen stelde de gemeenteraad in 2021 een krediet beschikbaar van € 2,7 miljoen.

Wethouder Lucas Mulder: “Met de verduurzamingsmaatregelen gaan we energie besparen en werken we met de interne verbouwing toe naar een moderne werkomgeving. Zowel de werkplekken als openbare ruimtes, zoals de ontvangsthal, balies en trouwzaal worden vernieuwd. Dit is nodig voor een goede werkomgeving en dienstverlening naar de inwoners. We streven ernaar om rond de zomerperiode de totale werkzaamheden af te ronden”.

Verduurzaming

In de eerste fase vonden werkzaamheden plaats voor het extra isoleren van het platte dak, het vervangen van de installaties, het vervangen van de buitenramen en het schilderen van kozijnen en boeien. Met deze aanpassingen is energielabel C voor het gemeentehuis bereikt. Het komende halfjaar werken we verder toe naar energielabel A. De verduurzaming van het gemeentehuis is nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke eisen.

Gunning verleend

Voor deze nieuwe fase van werkzaamheden aan de binnenzijde is een gunning verleend aan de hoofdaannemer. Een overzicht van de (lokale) adviseurs en aannemers zijn terug te vinden op het bouwbord.

Video over toekomstbestendig gemeentehuis

In deze video krijgt u een kijkje in de keuken en vertelt onder andere wethouder Lucas Mulder meer over de aanleiding van de verduurzaming en herinrichting. Na de verbouwing volgt er opnieuw een video voor het resultaat. U vindt de video op onze eigen YouTube en social media kanalen.