Een buursportcoach heeft als taak om meer mensen te laten bewegen en sporten in de buurt. De buurtsportcoach legt verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs organisaties. Saake Malestein is de nieuwe buurtsportcoach in onze gemeente en heeft het stokje overgenomen van Rik Jansen.

Het gezicht van bewegen, gezondheid en sport

Saake laat weten dat hij het meeste uitkijkt naar het contact met, in eerste instantie, relevante partijen in Staphorst rondom sport en bewegen; basisscholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en overige beweegaanbieders. Saake vertelt: “Op die manier hoop ik de Staphorster gemeenschap te leren kennen en gaandeweg steeds meer in contact te komen met heel de gemeente. Vanuit de input die ik van alle contacten vergaar, hoop ik in gezamenlijkheid nieuwe, leuke en mooie beweeginitiatieven op te zetten. Ik ben benieuwd met welke ideeën de inwoners van Staphorst komen.”

Als buurtsportcoach is Saake de kartrekker en schakel tussen het Beweeg- en sportakkoord en het nog op te stellen preventieakkoord. Beide akkoorden zijn nodig om met lokale partners afspraken te maken over een gezonde en veilige leefomgeving.

Heeft u een initiatief voor een actie?

Als (inwoner via een) vereniging of lokale organisatie kunt u een aanvraag doen voor een actieplan vanuit het stimuleringsbudget. Eén van de voorwaarden is dat initiatieven moeten aansluiten bij één of meerdere pijlers uit ons Beweeg- en sportakkoord. Meer weten of een aanvraag indienen? Kijk op www.staphorst.nl/staphorstinbeweging of neem contact op met Saake via s.malestein@saamwelzijn.nl.

Over Saake Malestein

Saake is 24 jaar oud, woonachtig in Nieuwleusen, studeert en speelt voetbal bij het eerste van SV Nieuwleusen. Hij is in november 2021 gestart als Buurt Sport- en Beweegcoach bij Saam Welzijn voor 16 uur per week. Als zijn studie is afgerond worden zijn uren verdubbeld. Op dit moment volgt hij de masteropleiding Health Psychology and Technology aan de Universiteit van Twente. Saake: “In deze studie leer je over de verbanden tussen gezondheid, lichaam, gedachten en gedrag. Deze verbanden helpen bij het ondersteunen van mensen richting een gezondere leefstijl en het ondersteunen van mensen met een ziektebeeld.”