Ondanks de rustig verlopen jaarwisseling, liep de schade aan de gemeentelijke eigendommen in de gehele maand december behoorlijk op. In totaal bedroeg de schade in december ongeveer 20.000 euro. Denk hierbij aan vernielingen van verkeersborden, paaltjes, lantaarnpalen en een snelheidsmeter.

Schade verhalen
Het schadebedrag is meer dan andere jaren. In aanloop van de jaarwisseling werd er zwaar vuurwerk afgestoken en waren er vernielingen bij de stovonde. Het college liet daarom in december camera’s plaatsen bij de stovonde en de rotonde. De gemeente heeft via deze camera’s en social media beelden verzameld. De komende weken zullen personen door de politie bezocht worden om de schade te verhalen.

Wist u dat:
… het vervangen van een gemiddeld verkeersbord de gemeenschap 100 euro kost? En een lantaarnpaal 1.700 euro?