Bij sommige recreanten is onrustig ontstaan na berichtgeving in de media over het verdwijnen van fietsroutes in Overijssel. We betreuren de onrust, zeker omdat juist in Overijssel een prachtig fietsroutenetwerk aanwezig is. Graag willen we misverstanden rondom het wel of niet verdwijnen van routes de wereld uithelpen en ook de verantwoordelijkheid van de provincie Overijssel hierin duiden.

Welke routes verdwijnen er?

Op LF14 (Twente) zijn op twee deeltrajecten enkele tussenbordjes weggehaald om de bewegwijzering eenvoudiger te maken. Door de ANWB wordt onterecht de suggestie gewekt dat de hele route wordt opgeheven.

Het knooppuntensysteem is niet weggevallen en functioneert volledig voor de fietser die Overijssel bezoekt. De site Route.nl is bijvoorbeeld zeer geschikt om routes uit te zetten en te fietsen en gebruikt het fietsknooppuntensysteem. Ook de regionale sites voor Vechtdal, Twente, Salland, IJsseldelta en WeerribbenWieden functioneren in dit opzicht normaal.

Zijn er eerder wél routes opgeheven?

In 2019 zijn met instemming en financiering van het Landelijk Fietsplatform LF-8, LF-15, en LF-19, LF-22 en LF-23 opgeruimd. Het betrof deels tussenroutes en deels verouderde routes.

Om de twee jaar wordt de bewegwijzering van alle routes geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Welke routes liggen nu nog onder het vergrootglas?

LF-3 (Hanzeroute) wordt opnieuw ontwikkeld tot een provinciegrensoverschrijdende en internationale fietsroute. Dit geldt ook voor LF-16 (Vechtdalroute). De waarde van LF-9 (NAP-route) wordt momenteel in regionaal verband beoordeeld.  LF-4 (Midden-Nederlandroute door Twente) blijft voorlopig bestaan.

De samenwerkende gemeenten in Twente beoordelen momenteel voortzetting van het onderhoudscontract met het Landelijk Fietsplatform voor LF-4 en LF-14. Dit omdat ze niet meer passen bij de visie van Gastvrij Overijssel en de Overijsselse routebureaus voor het fietsen van langere afstanden.

Komen er ook nieuwe routes bij?

Momenteel vindt een verkenning tussen provincies plaats naar de mogelijkheid van een Nedersaksenroute door Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen.

Wat is de rol van de provincie?

De Provincie Overijssel is niet verantwoordelijk voor de routes. Die ligt bij de Overijsselse Routebureaus. Zij verzorgen het beheer en onderhoud van de routes in opdracht van gemeenten. De provincie subsidieert de verdere digitalisering van routes om ze beter te laten aansluiten op de behoefte en wensen van recreanten nu en in de toekomst.

Op de foto: Fietspad in Rouveen wat voorlopig nog wel blijft…