Prinsjesdag en klederdracht horen in Staphorst al jaren bij elkaar. In ieder geval wat de groepen 8 betreft. In die zelfde week trekt de voltallige groep 7 van de Prins Mauritsschool de dracht nog eens aan voor de verjaardag van meester Den Ouden. Inmiddels slaat dat ook over naar verjaardagen van andere meesters en juffen. 

In gesprek met een aantal moeders bleek dat ook zij er wel positief tegenover stonden om de klederdracht weer eens aan te trekken. Maar, viel toen de opmerking, ‘Ik ga dat niet alleen doen. Als nou meer moeders het aan zouden doen, dan zou ik het ook nog wel een keer willen.’ Daaruit groeide het plan om dat als school te stimuleren en te faciliteren. We zien namelijk al jaren dat ouders en grootouders met enthousiasme de klederdracht pasklaar maken en er groot plezier aan hebben dat de (klein)kinderen de klederdracht dragen. Maar onder de ouders zien we de dracht langzaamaan verdwijnen. Dat kunnen we natuurlijk zo laten gebeuren. Maar waarom niet jaarlijks een moment om ook als volwassenen klederdracht weer eens uit de kast te halen en aan te trekken, zo dacht de Prins Mauristsschool? Dat vond woensdag 6 oktober voor het eerst plaats. Het enthousiasme en de bereidwilligheid was groot. De moeders staken de koppen bij elkaar en ruim veertig ouders togen in de Staphorster dracht naar school. Ook de kleine kinderen van thuis werden in Stappestgoed gestoken en deelden in de gezelligheid.

Het concept is heel eenvoudig en voor iedere school hanteerbaar. De moeders ontmoeten elkaar, onder het genot van een bakje koffie en plak krentenbrood, in de gemeenschapsruimte van de school. Voor de kinderen in de klas is er een pannenkoek. Daarna volgt de pauze met spelletjes op het plein. Bij de aansluitende taalles staan de moeders voor de klas en lezen het prentenboek ‘Moer ik goa noar böppe’ voor, de platen levens groot op het digibord. Uiteraard worden ook de kinderen uitgedaagd dit te doen. Of ze dat nog wel kunnen, in het dialect? Dat valt alleszins mee. Voor de samenzang buiten is iedereen die bij de school betrokken is welkom. Daar werd op grote schaal gebruik van gemaakt. Kinderliedjes, het Stappeste volkslied, christelijke liederen en het Wilhelmus klonken ver in het rond. Daarna was er uiteraard tijd voor een uitgebreid fotomoment. 

Bewonderenswaardig is de inzet van de ouders. Zij regelden in een kleine twee weken tijd bijkans heel de schooljeugd, van jong tot oud, in de klederdracht. Of al deze inspanning voor één maal is geweest? Wat de school betreft niet. Wanneer volgend jaar de week van Prinsjesdag weer aanbreekt, is een dag als deze zeker het herhalen waard, om klederdracht, taal en cultuur te stimuleren en te herwaarderen.