Bij veel virale infecties geldt dat virusdetectie of IgM- of IgG-antistoffen wijst op een acute infectie. Daarnaast kan IgM seropositiviteit of een significante IgG-toename wijzen op een recente infectie met het betreffende virus.

In een studie naar de dynamiek van het virus van SARS-CoV-2 en de antistofrespons daarop wordt beschreven dat ongeveer bij de helft van de geïnfecteerden geen IgM-antistoffen worden gevonden en 16% negatief blijft voor IgG. Vanaf 7-14 dagen na de eerste ziekteverschijnselen, is de combinatie van IgG en IgM het beste om een SARS-CoV-2-infectie serologisch aan te tonen. Niet meer dan dat!

IgM en IgG hebben een andere reactie voortgang in het ziekte proces (zie figuur 1).  Daarnaast kan de hoogte van antistoftiters van belang zijn om immuniteit tegen herinfectie vast te stellen. Bij coronavirussen die bij de mens een verkoudheid geven, houdt de immuniteit niet langer dan 6 maanden tot een jaar aan!!!!!

Aanwezigheid van alleen IgG bij afwezigheid van viraal RNA in neuskeelholte, speeksel of sputum duidt op een doorgemaakte infectie (zie figuur 1). De vraag is opgekomen of iemand die IgG-antistoffen heeft tegen het virus, beschermd is tegen een tweede SARS-CoV-2-infectie. Dat is nu nog afwachten. Want wat nog niet precies bekend is, is wat voor antistoffen het zijn die ons beschermen tegen herinfectie met het virus. SARS-CoV-2 wordt geneutraliseerd door de antistoffen die hechten aan het eiwit aan de buitenkant van het virus. Maar onze afweer tegen virussen bestaat uit meer dan alleen (neutraliserende) antistoffen, net zoals bij griep is aangetoond dat er ook andere mechanismen van bescherming zijn naast het neutraliseren van het virus. Aantonen van neutraliserende antistoffen tegen het eiwit is onderdeel van veel testen, waarmee je niet hebt aangetoond dat je een goede mogelijkheid hebt voor immuniteit tegen een herinfectie met SARS-CoV-2.

Refrentie 12; Pan X, Chen D, Xia Y, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect Dis. 2020;20:410-1. doi:10.1016/S1473-3099(20)30114-6. Medline