Het Groot Mannenkoor Zwolle heeft grootse plannen. Plannen voor een zangopleiding die spoedig gerealiseerd zal worden. De bedoeling is om al achterin maart te beginnen met een Zangschool. De Zangleergang. Een school bedoeld om mannen van, zeg maar 11 tot 91, de gelegenheid te geven kennis te maken met hun eigen stem en de mogelijkheden daarvan. Zingen is geweldig en zeker ook goed voor de eigen gezondheid. Een unieke en buitengewone gelegenheid om kennis te maken met muziek, en met name de zang. Voor zover bekend is deze opzet vanuit een vereniging en met professionele krachten, verder nog nergens toegepast en dus een, mogelijk zelfs landelijke, primeur. Een vereniging die met behulp van professionele en hoog gekwalificeerde leermeesters de basis is van deze Leergang.

Voorheen huurde het koor bekende Nederlanders in om gratis een kliniek te geven met daaraan gekoppeld een vervolg met ook gratis lessen op basis van het boekje ‘Ontdek je stem’. Het gevolg daarvan was dat het publiek afkwam om de bekende Nederlander eens een keer in levende lijve te ontmoeten en van wervende werking voor leden voor het koor niets terecht kwam. Een methode die nogal duur was met weinig resultaat.

Deze leergang is totaal anders, het gaat uit van de eigen interesse van de leerling. Is dan ook gebaseerd op het geweldige plezier dat goed zingen kan geven. En vanuit een kwalitatief hoogstaand leerproces. Deze nieuwe leergang is niet gratis, er wordt een inschrijfgeld van € 20 gevraagd. Dit om toch wat zekerheid te krijgen omtrent de interesse van de leerling. Natuurlijk hoopt het koor dat na afloop van de lessen de mannen een poging zullen doen om de lessen bij het GMZ in de praktijk te brengen. Maar er is absoluut geen enkele verplichting. Als de lessen succesvol worden afgerond kunnen de cursisten als bonus direct al meedoen met een concert van het koor en daar gepresenteerd worden. De basis is om 8 lessen te geven van elk anderhalf uur. Er wordt na driekwart uur gewisseld.

Om de lessen te geven is de zeer bekende Zwolse zangpedagoge, sopraan en soliste Clara de Vries aangetrokken. Zij zal de fysieke lessen voor haar rekening nemen. De theorie, zeg maar muziekleer, zal in handen zijn van de dirigent van het GMZ Jeroen Hulshof. Clara de Vries is hoog gekwalificeerd, en is een leerling van de beroemde Aafje Heynis. Clara heeft 14 jaar intensief gestudeerd en oefent en lest nog steeds. Jeroen is door beroemde Russische concertpianisten opgeleid en zelf bekend concertpianist. Zij beiden zijn de troefkaarten die het koor zal uitbrengen op de Zangleergang. De inschrijving kan vanaf 27 februari gedaan worden en de bedoeling is om deze t/m maandag 18 maart te laten lopen. De lessen zullen plaatsvinden in De Weijenbelt aan de Campherbeeklaan in Berkum/Zwolle. Vanaf 18.45 tot 20.15 uur. Opgave kan via info@grootmannenkoorzwolle.nl of telefonisch 06 22668563 bij de voorzitter Gerrit Teunis van het Groot Mannenkoor Zwolle.