In de nieuwe Woningmarktmonitor van juli 2021 kondigt ABN AMRO aan dat de huizenprijzen nóg meer zullen stijgen dan eerder werd verwacht. “We houden nu rekening met een huizenprijsstijging van 12,5% dit jaar en van 5% in 2022. Eerder gingen we nog uit van respectievelijk 7,5% en 2,5% prijsstijging. De huizenmarkt is verhit,” aldus Philip Bokeloh, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Weinig huizen te koop

Hiermee verhoogt ABN AMRO voor de derde keer op rij dit jaar haar voorspellingen voor de ontwikkeling van de woningmarkt. “De prijzen van bestaande woningen stijgen stevig, ook in de vier grote steden waar de markt eerder, tijdens de coronacrisis, nog even leek af te koelen. Ook staan er nog maar zeer weinig huizen te koop. En de woningen die te koop komen, vinden bijzonder snel een nieuwe eigenaar. De huizen die in het eerste kwartaal van eigenaar wisselden, stonden gemiddeld slechts dertig dagen te koop, terwijl het historisch gemiddelde op tachtig dagen ligt,” zegt Bokeloh.

Meer thuis

Deze snelle ontwikkeling op de woningmarkt is volgens het Economisch Bureau mede te verklaren door de verschuiving van woonvoorkeuren die plaatsvond tijdens de coronacrisis. De behoefte aan een comfortabele woning is, doordat mensen veel tijd thuis door hebben moeten brengen, aanzienlijk toegenomen. Er wordt verwacht dat ook na de versoepelingen met betrekking tot de coronacrisis de kans groot is dat veel mensen thuis zullen blijven werken en dat de vraag naar woningen dus zal blijven toenemen. 

Vraag wordt niet beantwoord

De grote vraag naar nieuwe woningen kan niet worden beantwoord door de krapte op de woningmarkt. Dit komt omdat het aantal nieuwbouwwoningen nog steeds achterblijft bij de vraag door de strenge regelgeving rondom ruimtelijke ordening. Het Economisch Bureau schat dat er de komende tien jaar 900.000 nieuwe woningen gebouw zullen moeten worden om het tekort aan woningen op te lossen. Doordat deze omvangrijke krapte is ontstaan, schieten de huizenprijzen de lucht in. ABN AMRO voorziet nu dan ook een daling in het aantal woningaankopen. 

Daling van 10% in woningaankopen

De daling van het aantal woningaankopen die het Economisch Bureau eerder dit jaar voorspelde wordt aangehouden. Bokeloh: “Voor dit jaar houden we rekening met een daling van 10%. Volgend jaar zal het aantal woningaankopen volgens ons met nog eens 5% afnemen.” Dit komt doordat het aanbod van woningen die te koop staan beperkt is en omdat er weinig mogelijkheden zijn om door te schuiven vanwege de achterblijvende woningbouw. Daarnaast houdt het Economisch Bureau wat betreft de prijsontwikkeling rekening met geleidelijke matiging van de prijsstijging. Het positieve effect van de rentedaling op de huizenprijzen zal namelijk langzaam slinken en de rente kan op lange termijn gaan stijgen.