De Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) verlegt de focus. Van een organisatie die burgerinitiatieven helpt bij de projectuitvoering naar belangenbehartiger van mensen en organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid op het platteland. “Juist weer terug naar de basis: we verbinden mensen, organisaties en initiatieven en we vragen aandacht voor de leefbaarheid bij beleidsmakers”, vertelt voorzitter Ilse Duursma enthousiast.

Lokale kracht

Het programma Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel zorgde voor een versnelling. “Wij zagen als OVKK een mooie rol voor ons weggelegd. We zijn een neutrale partij met een krachtig en fijnmazig netwerk in de dorpen en kernen van Overijssel. Tel daar onze contacten met veel maatschappelijke organisaties bij op. Dat stelt ons in staat lokale initiatieven de weg te wijzen, zich zichtbaarder te maken en om oplossingsrichtingen en uitdagingen te agenderen bij overheden en maatschappelijke organisaties. Dat is waar wij goed in zijn”, aldus Ilse Duursma.

“De OVKK is een belangrijke spil in het Overijsselse plattelandsnetwerk. Als provincie zijn we trots op al die lokale kracht. Het platteland is meer dan ooit in beweging, dus slim samenwerken en bewust positie kiezen voor de toekomst met een stevige en heldere visie is belangrijk. De OVKK kan die lokale kracht vooruithelpen ”, aldus gedeputeerde Roy de Witte.

Nieuwe activiteiten
Bij een nieuwe koers horen ook nieuwe activiteiten. Samen met de provincie Overijssel gaat OVKK de karakteristieken van de dorpen en gebieden in kaart brengen. Het ledenbestand wordt uitgebreid. Naast accommodatiebesturen en Plaatselijke Belangen worden ook gemeenten en participatieraden in het Sociaal Domein van harte uitgenodigd deel te nemen aan het OVKK-netwerk. Het versterken van netwerken op het platteland wordt zichtbaar op het online platform Samen Voor Elkaar.

Wegwijzer

OVKK heeft een groot netwerk dat zij graag inzet voor iedereen die aan de slag gaat met leefbaarheid. Dorps Belangen, accommodatiebesturen en burgerinitiatieven met plannen of vragen vinden in de OVKK een partner die ze op het juiste spoor zet. Daarnaast zorgt de OVKK dat thema’s, die in veel dorpen en kernen spelen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van kerken, worden besproken en op de agenda komen bij beleidsmakers. “Ons netwerk zit in de haarvaten van de Overijsselse samenleving. We staan dicht bij de praktijk. Als een helikopter zien we wat er in de provincie gebeurt op het gebied van leefbaarheid. Waar lopen initiatiefnemers tegen aan, welke vragen leven er en welke maatschappelijke thema’s spelen er. Dat brengt de OVKK onder de aandacht”, aldus Ilse Duursma.