Dinsdag 25 mei namen 24 studenten en 2 docenten van Hogeschool Viaa uit Zwolle deel aan een excursie bij de Veldschuur.

Zij kregen in de Veldschuur en omgeving voorbeelden van wat er in de directe leefomgeving van scholieren en leerkrachten aanwezig is dat materiaal voor de lessen Wereldoriëntatie op de basisschool kan zijn. De Veldschuur ligt tussen Rouveen en Hasselt in het natuurgebied de Oldematen. De studenten maken na deze excursie een ontwerp voor een project met leerlingen waar activiteiten buiten de school in worden verwerkt. Het is een pilot: als het goed bevalt, wordt de samenwerking voortgezet en allicht uitgebouwd.

Docente Jolande Kelder is enthousiast over deze excursie. “Er was veel belangstelling om hier aan deel te nemen. Binnen de kortste keren waren de 24 beschikbare plekken vergeven. Dit is een geweldige manier om de studenten liefde voor natuur en cultuur  mee te geven. Zij kunnen dit weer doorgeven aan jongeren tijdens hun stages die ze nu lopen en wanneer ze later aan de slag gaan op een basisschool. Het mooie is dat tijdens deze excursie meerdere vakken samenkomen. Met aandacht voor cultuur, natuur, historie en landbouw.”

Ook werden de studenten uitgedaagd om tips te geven hoe de Veldschuur meer vrijwilligers kan werven voor de begeleiding van de talrijke excursies.