Op donderdag 20 mei heeft de Jongerenraad getuigschriften uitgereikt aan Suzan Hokse en Jesper Kisteman. Hiermee is het afscheid van deze twee leden officieel. Onlangs is er, vanwege de coronamaatregels, al digitaal afscheid genomen van Suzan en Jesper. Suzan werd in februari 2019 lid van de Jongerenraad. Ze heeft meerdere functies gehad: eerst regulier lid, daarna secretaris en als laatste heeft ze ook het voorzitterschap op zich mogen nemen. Jesper was lid vanaf het ontstaan van de Jongerenraad. Hij is begonnen in 2016 en neemt dus na ruim vier jaar afscheid. Jesper is zowel regulier lid als secretaris geweest. Ook via deze weg willen wij jullie bedanken voor jullie inzet!

De Jongerenraad

Het dagelijks bestuur van de Jongerenraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Met het vertrek van deze twee leden is er in het bestuur van de Jongerenraad ook het een en ander gewijzigd. Naomi Mussche heeft het voorzitterschap overgenomen van Suzan. Simone Compagner heeft Jesper opgevolgd in de functie als secretaris. Rick Bijker is sinds oktober 2020 penningmeester van de Jongerenraad. Daarnaast bestaat de Jongerenraad uit de volgende leden: Martijn Bloemert, Jannet Dunnink, Jelien Mussche en Harjan Tromp. 

Interesse? Benader ons!

De Jongerenraad heeft een brugfunctie tussen de gemeente en de jongeren in de gemeente Staphorst. De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies aan het college van de gemeenteraad. De Jongerenraad is regelmatig op zoek naar nieuwe leden. Ben jij tussen de 16-25 jaar en wil je ook graag meepraten over onze mooie gemeente, dan kan je mailen naar jongerenraad@staphorst.nl of een van de leden benaderen!