Het vorige vergaderseizoen werd iets korter omdat de laatste vergadering in Maart geannuleerd moest worden. Dat we dit seizoen geen vervolg kunnen geven aan onze vergaderingen, hadden we toen niet gedacht, maar is helaas werkelijkheid geworden.

Bijeenkomsten organiseren zoals we altijd deden is momenteel niet mogelijk. Als het organiseren van bijeenkomsten weer mogelijk is, dan hopen we dit zeker weer te doen.

Om toch kennis te delen, worden er tegenwoordig diverse Webinars georganiseerd. Voor ons als vereniging is het niet haalbaar om dit te organiseren. Van Frens Hoeve kregen we de uitnodiging om deel te nemen aan een Webinar die we bij deze graag onder uw aandacht brengen.

Webinar: Teruglopende melkproductie vraagt aandacht

U kunt een interessante Webinar volgen over voeding van melkvee en problemen die zich daarbij voor kunnen doen, vooral als het even niet melkt zoals u wenst. Er zijn drie verschillende sprekers waarvan Frens Hoeve er één is. Het duurt een uur.

Wanneer: D.V. Dinsdag 15 December 2020 om 20.00 uur. Gratis aanmelden op: https://boerderij.nl/webinar-melkproductie (aanmelden met uw mailadres onder de teller die dan in beeld komt)

U krijgt dan een link terug gemaild waarmee u de Webinar op dinsdag avond om 20.00 uur kunt volgen.
U kunt via die link ook de Webinar op een later moment terug kijken als u dinsdag andere verplichtingen hebt. Altijd aanmelden dus.

Aanmelden kan ook via www.landmanswelvaart.nl onder het tabblad nieuws.

Landmanswelvaart 100 jaar!

Op 1 november 2020 is Landmanswelvaart 100 jaar geworden. We mochten enkele felicitaties ontvangen waarvoor dank. Helaas kunnen we geen activiteiten ondernemen om dit met elkaar te gedenken. Hopelijk krijgen we in 2021 hiervoor de gelegenheid.

Tot slot willen we u allen via deze weg gezegende Kerstdagen wensen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Het bestuur,

K Slager, voorzitter
H Mulder, secretaris

Internet: www.landmanswelvaart.nl, voor info, ook over onze sponsoren.